Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden. Indien bezwaar kan dit enkel kenbaar gemaakt worden voor de boeking. Bij het boeken van een fotoreportage heeft de klant het portfolio van Julie Verspecht Photography doorgenomen en gaat hij/zij akkoord met de bewerkingsstijl van Julie Verspecht Photography. Behoudens kleine correcties wordt er achteraf niks meer aangepast aan de bewerkingsstijl van de foto's.

algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het boeken van een fotoreportage is de klant gebonden en behoudt Julie Verspecht Photography zich het recht om bij niet-betalen binnen de levertermijn of na de betaalherinnering een incassobureau in te schakelen. De klant is aansprakelijk voor het betalen van de extra kosten die het incassobureau met zich meebrengt. 

De betaling verloopt in twee delen. Enerzijds via een voorschot van 50% dat onmiddellijk wordt gefactureerd na boeking. De resterende 50% wordt aangerekend na aanvang van de fotoshoot.

betaling

Julie Verspecht Photography behoudt zich het recht om de fotoreportage te annuleren, om welke reden dan ook. 
Julie Verspecht Photography behoudt zich het recht om de fotoreportage te annuleren door slechte weersomstandigheden. In dit geval wordt de reportage kosteloos verplaatst naar een nieuwe, met de desbetreffende klant overeengekomen, datum. De klant is niet in het recht om de fotoreportage te annuleren omwille van weersomstandigheden wanneer Julie Verspecht Photography de omstandigheden gunstig genoeg vindt om de fotoreportage te laten doorgaan. Verplaatsing van de reportage gebeurt steeds in samenspraak met de klant. 

Wanneer de fotoreportage door de klant wordt geannuleerd, langer dan 5 dagen voor de overeengekomen datum, dan wordt er geen schadevergoeding in rekening gebracht. Wanneer de fotoreportage door de klant wordt geannuleerd, behoudens onmacht, korter dan 5 dagen voor de overeengekomen datum, dan wordt 50% (het voorschot) van het totale bedrag van de fotoreportage in rekening gebracht. Dit totale bedrag is afhankelijk van het, door de klant op voorhand, gekozen fotopakket.

Wanneer de factuur niet wordt betaald voor de aangegeven termijn, behoudt Julie Verspecht Photography het recht om de foto’s niet te leveren aan de desbetreffende klant.

Annulatie

De levertermijn van de foto’s bedraagt drie weken. Deze levertermijn gaat in wanneer de betaling van de klant is ontvangen door Julie Verspecht Photography en de klant zijn of haar definitieve selectie heeft doorgegeven. In het geval dat de levertermijn toch uitloopt, dan zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden.

Levertermijn

U geeft Julie Verspecht Photography, door het boeken van een fotoreportage, de toestemming om de foto’s te gebruiken op haar sociale media en website, of voor andere commerciële doeleinden.

De gemaakte foto's zijn eigendom Julie Verspecht Photography. Het werk van Julie Verspecht Photography bevat auteursrechten. De foto’s mogen niet bewerkt worden door de klant of derden of worden verspreid zonder logo, het logo mag niet worden weggehaald of weggeknipt en gebruik van de foto’s zonder toestemming van Julie Verspecht Photography is verboden. De klant krijgt na het boeken van een fotoreportage het recht om de bewerkte foto’s te gebruiken op sociale media en voor persoonlijke doeleinden. Bovenstaande is ook hierop van toepassing. Wanneer bij plaatsing op sociale media het logo zou wegvallen van de foto, breng je Julie Verspecht Photography hiervan op de hoogte. De foto wordt gratis voor je aangepast.

Foto’s zonder logo zijn uitsluitend voor privégebruik en mogen onder geen enkele voorwaarden gepubliceerd worden op elke vorm van sociale media, website, schriftelijke publicaties enz.

De foto’s in de persoonlijke selectiepagina van de klant zijn onbewerkt en voorzien van een groot logo. Onder geen enkele voorwaarden mogen deze foto’s gescreenshot, gepubliceerd worden op sociale media enz., of gebruikt worden voor privédoeleinden.

Bij schriftelijke publicatie of inzendingen voor (foto)wedstrijden dient toestemming gevraagd te worden aan Julie Verspecht Photography. Het gebruik van de foto’s voor bovenstaande doelstellingen, zonder toestemming van Julie Verspecht Photography, is verboden.

Gebruik van de foto’s, door de klant, voor commerciële doeleinden is verboden. Hiervoor is de toestemming vereist van Julie Verspecht Photography en wordt er een overeenkomst gesteld.

Bij het niet-naleven van bovenstaande voorwaarden behoudt Julie Verspecht Photography zich het recht om een schadevergoeding te eisen.

Foto's

Fotoprints, wanddecoratie, ... kunnen enkel opgehaald worden op het adres van Julie Verspecht Photography te Wetteren. Dit om schade of verlies door postbedrijf e.d. te voorkomen.

wanddecoratie/fotoprints/...

Bij niet-tevredenheid na een fotoreportage heeft de klant 14 dagen de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Onder geen enkel geval wordt het totaalbedrag van de fotoreportage terugbetaald. Wel kan Julie Verspecht Photography een eventuele overeenkomst stellen om de klant tegemoet te komen.

klachten

Foto's door Julie Verspecht Photography

Algemene voorwaarden